ПУБЛІЧНА ОФЕРТА (ДОГОВІР)

1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 • Цей документ містить публічну пропозицію  (надалі – «Оферту») укласти Договір  роздрібної  купівлі – продажу товару  з використанням засобів дистанційного зв’язку у порядку та на умовах, що наведені нижче.
 • Оферта складена  з урахуванням  положень  ст.ст. 638-641, 698-699 Цивільного кодексу України, Закону України «Про  електронну комерцію», Закону України «Про захист прав споживачів»,  Порядку провадження  торговельної діяльності  та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затверджених Постановою Кабінету Міністрів  України  № 833 від 15.06.2006 р., Правил продажу  товарів на замовлення та поза торговельними або офісними  приміщеннями, затвердженими Наказом Міністерства економіки № 103 від 19.04.207 р.
 • Договір вважається договором приєднання в розумінні  ст. 634 Цивільного кодексу України, тобто може бути укладений  виключно шляхом  приєднання  Покупця до  Договору в цілому, а Покупець, в свою чергу, не вправі  пропонувати  свої зміни та/або вимагати виключення будь-яких умов  з Договору.
 • Шляхом укладення цієї Оферти Покупець в повному обсязі приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати, доставки та повернення товару, відповідальності за недобросовісне замовлення та усі інші умови договору. Договір вважається укладеним з моменту натискання кнопки «Підтвердити Замовлення» на сторінці оформлення замовлення в Розділі «Кошик» і отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді.
 • Датою укладення Оферти (Договору), акцептом Оферти та моментом повного й беззаперечного прийняттям Покупцем умов Договору вважається дата заповнення Покупцем форми замовлення, розташованої на сайті Інтернет-магазину, за умови отримання Покупцем від Продавця підтвердження замовлення в електронному вигляді. У разі необхідності, за бажанням Покупця, Договір може бути оформлений у письмовій формі.
 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ
 • У цій Оферті (Договорі) терміни, наведені нижче, мають наступне значення:

Товар  – об’єкт угоди сторін, розміщений на сторінках Інтернет-магазину, для придбання Покупцем, в тому числі,  який був обраний Покупцем на сайті Інтернет-магазину та поміщений у кошик, або вже придбаний Покупцем у Продавця дистанційним способом.

Інтернет – магазин – засіб  для представлення або реалізації товару, роботи чи послуги шляхом вчинення електронного правочину;

Продавець – Фізична особа – підприємець Погребна Анна Ігорівна, Індивідуальний податковий номер 3704506543, адреса: м.Київ, вул. Ушинського, 40, а також будь-яка інша фізична особа – підприємець, юридична особа, зареєстровані згідно з чинним законодавством України, що реалізують  товари, представлені  на сторінках Інтернет – магазину https://womens-diary.com.ua/;

Покупець – будь-яка дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, отримує інформацію від Продавця, розміщує замовлення щодо купівлі товару, що представлений на сайті Інтернет-магазину для цілей, що не пов’язані зі здійсненням підприємницької діяльності, або юридична особа чи фізична особа-підприємець.

Гарантія, гарантійний строк –  зобов’язання Продавця (виробника) здійснення безоплатного ремонту (усунення недоліків) товару або заміни товару  протягом  визначеного Продавцем або виробником строку, у зв’язку з введенням такого товару в обіг (використання).

Товар належної якості – будь-який представлений на сайті Інтернет – магазину товар, який виконує свої функції відповідно до його призначення, технічних характеристик, визначених виробником, та не має жодних дефектів.

Товар неналежної якості – товар, який має дефект, що не дозволяє використовувати його за призначенням або фактичні характеристики товару не відповідають  технічним характеристикам, визначених виробником.

Істотний недолік  – недолік, який робить використання товару неможливим, виник з вини продавця, його усунення неможливе або потребує більше 14 календарних днів або він робить товар суттєво іншим.

 1. ПРЕДМЕТ ОФЕРТИ (ДОГОВОРУ)
 • Продавець зобов’язується передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов’язується оплатити та  прийняти Товар на умовах цієї Оферти (Договору).
 • Ця Оферта (Договір) регулює купівлю – продаж товарів в Інтернет – магазині, зокрема:
  • Добровільний вибір Покупцем товарів у Інтернет – магазині;
  • Самостійне оформлення Покупцем  замовлення в Інтернет – магазині;
  • Оброблення замовлення та доставка Покупцю обраного ним Товару, перехід власності на Товар до Покупця на умовах даної Оферти (Договору).
 1. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ
 • Покупець має право оформити замовлення на будь-який Товар, представлений на сайті Інтернет – магазину, та який є в наявності.
 • Кожна позиція Товару може бути представлена в замовленні в будь – якій кількості.
 • Якщо на момент оформлення замовлення Покупцем, обраного Товару немає на складі, працівник Інтернет – магазину  зобов’язаний довести  дану обставину  до відома Покупця, використовуючи будь – який спосіб зв’язку (надіслати повідомлення на електронну пошту Покупця, зателефонувати за вказаним Покупцем номером телефону).
 • При відсутності обраного Покупцем Товару на складі, останній має право  замінити його аналогічним Товаром або відмовитися від замовлення.
 • Покупець самостійно оформлює замовлення в Інтернет-магазину через форму «Кошик», або зробивши замовлення електронною поштою чи за номером телефону, вказаним в розділі контактів Інтернет-магазину.
 • Продавець має право відмовитися від передання замовлення Покупцеві у випадку, якщо відомості, вказані Покупцем під час оформлення замовлення, є неповними або викликають підозру щодо їх дійсності.
 • При оформленні замовлення на сайті Інтернет-магазину Покупець зобов’язується надати наступну обов’язкову  інформацію, необхідну Продавцю для виконання замовлення:

4.7.1. прізвище, ім’я Покупця;

4.7.2. адреса, за якою слід доставити Товар (якщо доставка до адреси Покупця);

4.7.3. контактний телефон.

4.7.4. ідентифікаційний код для юридичної особи або фізичної-особи підприємця.

4.8. Для зручності  в оформленні замовлення, Покупець  може пройти процедуру реєстрації на сайті Інтернет – магазину.

4.9. Найменування, кількість, артикул, ціна обраного Покупцем Товару вказуються в кошику Покупця на сайті Інтернет-магазину.

4.10. Якщо будь-якої із Сторін договору необхідна додаткова інформація, він має право запросити її у іншій Стороні. У разі ненадання необхідної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності за надання якісної послуги Покупцю при покупці товару в Інтернет-магазині.

4.11. При оформленні замовлення через оператора Продавця  Покупець зобов’язується надати інформацію, зазначену в п. 4.7, 4.9. цієї Оферти.

4.12. Ухвалення Покупцем умов цієї Оферти здійснюється за допомогою внесення Покупцем відповідних даних в реєстраційну форму на сайті Інтернет-магазину або при оформленні Замовлення через оператора. Після оформлення Замовлення через Оператора дані про Покупця вносяться до бази даних Продавця.

4.13. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої інформації при оформленні Замовлення.

4.14. Приймаючи Оферту (укладаючи Договір), тобто акцептуючи умови даної  пропозиції (запропоновані умови придбання Товару), шляхом оформлення Замовлення, Покупець підтверджує наступне:

а) Покупець цілком і повністю ознайомлений, і згоден з умовами цієї пропозиції (Оферти);

б) Покупець дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних, дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього терміну дії Оферти (Договору), а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, Покупець підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою можливості виконання умов цієї Оферти (Договору), можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, інших документів. Покупець також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Покупця з метою виконання замовлення Покупця. Обсяг прав Покупця, як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.

 1. ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ ТА ДОСТАВКА ТОВАРУ

 5.1 Ціни на Товари визначаються Продавцем самостійно та вказані на сайті Інтернет-магазину. Всі ціни на Товари та послуги вказані на сайті у гривні, з урахуванням передбачених законодавством податків.

5.2 Ціни на Товари можуть змінюватися Продавцем в односторонньому порядку залежно від кон’юнктури ринку. При цьому ціна окремої одиниці Товару, вартість якої оплачена Покупцем в повному обсязі, не може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку.

5.3. В Інтернет – магазині  Товар можна оплатити шляхом безготівкового розрахунку з використанням банківських карт, переказів, а також готівкою, при отриманні Товару.

 • Оплата Товару, представленого  на сторінках Інтернет – магазину, можлива на наступних умовах:
  • попередня оплата за Товар в розмірі 100% вартості;
  • Оплата авансу за Товар у розмірі не менше 12%, з наступною оплатою суми, що залишилася при отриманні;
  • Оплата Товару при отриманні в повній вартості.
 • Рішення стосовно визначення умов оплати за кожним Товаром приймається Продавцем та зазначається в описі до кожного Товару.
 • Продавець може на свій розсуд змінити умови оплати, зазначені в описі певного Товару. При цьому враховується, зокрема, але не виключно, тривалість співпраці з Покупцем, кількість прийнятих та оплачених замовлень, кількість скасованих  та повернених замовлень.

5.7. Вартість Товару, яка вказана на сайті Інтернет-магазину не включає в себе вартість доставки Товару Покупцю. Вартість доставки Товару Покупець сплачує   відповідно до діючих тарифів служб доставки (перевізників) безпосередньо обраній ним службі доставки (перевізнику). У випадку оплати Товару при отриманні Покупець, крім вартості Товару та вартості послуг доставки також сплачує комісію, встановлену службами доставки (перевізників).

5.8. Зобов’язання Покупця по оплаті Товару вважаються виконаними з моменту надходження Продавцю коштів на його рахунок.

5.9. Розрахунки між Продавцем і Покупцем за Товар здійснюються способами, зазначеними на сайті Інтернет-магазину в розділі «Доставка та Оплата».

5.10. При отриманні Товару Покупець повинен у присутності представника служби доставки (перевізника)  перевірити відповідність Товару якісним і кількісним характеристикам (найменування товару, кількість, комплектність, термін придатності).

5.11. Покупець або його представник під час приймання Товару підтверджує своїм підписом в товарному чеку/ або в замовленні/ або в транспортній накладній на доставку товарів, що не має претензій до кількості Товару, зовнішнього вигляду і комплектності отриманого Товару.

5.12. Право власності та ризик випадкової втрати або пошкодження Товару переходить до Покупця або його Представника з моменту отримання Товару Покупцем в місці передачі Товару при самостійній доставці Товару від Продавця або під час передачі Продавцем товару службі доставки (перевізнику) обраної Покупцем.

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Продавець зобов’язаний:

6.1.1. Передати Покупцеві Товар у відповідності до умов цієї Оферти (Договору) та замовлення Покупця.

6.1.2. Не розголошувати будь-яку приватну інформацію про Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених законодавством та під час виконання Замовлення Покупця.

6.1.3. Виконати  зобов’язання  у випадку  отримання претензій Покупця  стосовно  обміну або повернення Товару, що передбачені  цією Офертою (Договором) та чинним законодавством України.

6.2. Продавець має право:

6.2.1. Змінювати умови цієї Оферти (Договору), а також ціни на Товари, асортимент Товару, в односторонньому порядку, розміщуючи їх на сайті Інтернет-магазину. Всі зміни набувають чинності з моменту їх публікації.

6.3. Покупець зобов’язується:

6.3.1. До моменту  прийняття Оферти (укладення Договору) ознайомитися  з її змістом, умовами, цінами, запропонованими Продавцем на сайті Інтернет-магазину.

6.3.2. На виконання Продавцем своїх зобов’язань перед Покупцем останній повинен повідомити всі необхідні дані, що однозначно ідентифікують його як Покупця, і достатні для доставки Покупцеві замовленого Товару.

6.3.3. Перевіряти  стан Товару  при отриманні від служби доставки (перевізника).

 1. ОБМІН ТА ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

7.1. Покупець, протягом 14 (чотирнадцяти) днів, не рахуючи день купівлі, має право на обмін непродовольчого Товару належної якості, якщо Товар не задовольнив його за формою, габаритами, фасоном, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням.

7.2. Обмін Товару належної якості проводиться, якщо він не використовувався, збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, упаковка (виробника), пломби, ярлики, а також розрахунковий документ, виданий Покупцю за оплату Товару.

7.3. Гроші, сплачені Покупцем за Товар, повертаються Продавцем  у день розірвання договору, а в разі неможливості  повернення грошей в день розірвання, не пізніше, ніж протягом 7  (семи) днів.

7.4. Вартість Товару підлягає поверненню шляхом банківського переказу на рахунок Покупця.

7.5. Повернення (надсилання) Товару належної якості  Продавцю здійснюється за рахунок Покупця та вартість послуг служб доставки (перевізників) Продавцем Покупцеві не відшкодовується. Повернення (надсилання) Товару неналежної якості здійснюється за рахунок Продавця.

7.6. У разі виявлення недоліків у Товарі (Товар неналежної якості) протягом встановленого виробником або Продавцем гарантійного строку, Покупець особисто, в порядку та у строки, що встановлені законодавством України, має право пред’явити Продавцеві одну із  вимоги, що передбачені ст. 8  Закону України «Про захист прав споживачів», а саме:

 • Пропорційного зниження ціни;
 • Безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк;
 • Відшкодування витрат на усунення недоліків.
 • При пред’явленні вимог про безоплатне усунення недоліків, строк на їх усунення відраховується з дати отримання Товару Продавцем в своє розпорядження та фізичного доступу до такого Товару.
 • У випадку виявлення протягом гарантійного строку істотних недоліків в отриманому  Товарі, Покупець має право пред’явити  до продавця одну з претензій:
  • Розірвання договору та повернення сплачених за товар грошей;
  • Вимагати заміни товару на такий же.
 • Розгляд вимог, передбачених у п. 7.6, 7.8. цієї Оферти (Договору) та Законом України «Про захист прав споживачів», провадиться Продавцем за умови надання Покупцем розрахункового документу (для підтвердження факту оплати за Товар), а відносно Товарів, на які встановлені гарантійні  строки –  технічного паспорту або іншого документа з позначкою про дату продажу.
 • Для об’єктивного та оперативного розгляду питання стосовно повернення або обміну Товару, Покупець надсилає на електронну адресу Продавця, крім документів, зазначених у п. 7.9 цієї Оферти (Договору), фотографії Товару, який від хоче повернути або обміняти.
 • За наявності Товару вимога Покупця про його заміну  підлягає негайному виконанню Продавцем, але у випадку  виникнення потреби у перевірці  якості Товару –  протягом 14 (чотирнадцяти) днів або за домовленістю Сторін.
 • Якщо необхідний Товар для заміни відсутній у Продавця, вимога Покупця  про його заміну  підлягає задоволенню протягом 2-х (двох) місяців з моменту подання відповідної претензії. Якщо у вказаний строк  виконати зобов’язання по заміні неможливо, Продавець повідомляє Покупця про це та пропонує обрати іншу вимогу.
 • Повернення Товару неналежної вартості здійснюється за рахунок Продавця.
 • Гарантія не поширюється на Товар, який має  механічні пошкодження, а Продавець не відповідає за недоліки Товару, які виникли після його передання Покупцеві внаслідок порушення Покупцем правил користування або зберігання Товару, дій третіх осіб або непереборної сили.

7.13. Обмін та повернення Товару відбувається виключно за місцем  його придбання. Всі претензії стосовно обміну або повернення Товару  Покупцю  приймаються  за електронною адресою Інтернет – магазину: https://womens-diary.com.ua/ ,  та за телефонами,  вказаними на сайті в розділі «Контакти».

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

8.1. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві або третім особам внаслідок неналежного, використання, зберігання Товару, придбаного у Продавця.

8.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов’язань у випадку надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації.

8.3. Продавець і Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов’язань відповідно до чинного законодавства України і положень цього Договору.

8.4. Продавець або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин як: війна або військові дії, оголошення воєнного стану, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, що виникли незалежно від волі Продавця і/або Покупця після укладення цього договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов’язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону.

9.КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ І ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

9.1. Надаючи свої персональні дані на сайті Інтернет-магазину при реєстрації або оформленні Замовлення, Покупець надає Продавцеві свою добровільну згоду на обробку, використання (у тому числі і передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», без обмеження терміну дії такої згоди.

9.2. Продавець зобов’язується не розголошувати отриману від Покупця інформацію. Не вважається порушенням надання Продавцем інформації контрагентам і третім особам, що діють на підставі договору з Продавцем, в тому числі і для виконання зобов’язань перед Покупцем, а також у випадках, коли розкриття такої інформації встановлено вимогами чинного законодавства України.

9.3. Покупець несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Продавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов’язань у зв’язку з неактуальністю інформації про Покупця або невідповідністю її дійсності.

 1. ІНШІ УМОВИ

10.1. Цю Оферту (Договір) укладено на території України, відповідно до чинного законодавства України.

10.2. Усі спори, що виникають між Покупцем і Продавцем, вирішуються шляхом переговорів. У випадку недосягнення врегулювання спірного питання шляхом переговорів, Покупець та/або Продавець мають право звернутися за вирішенням спору до судових органів відповідно до чинного законодавства України.

10.3. Продавець має право вносити зміни до цієї Оферти (Договору) в односторонньому порядку. Крім того, зміни до  Оферти (Договору) також можуть бути внесені за взаємною згодою Сторін в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

10.4. Ця Оферта (Договір) може  бути розірваним за взаємною згодою Сторін  до моменту  фактичної доставки Товару, шляхом повернення грошових коштів.

10.5. Сторони мають право  розірвати цю Оферту (Договір) в односторонньому порядку, у випадку невиконання однією  із Сторін  умов даної Оферти (Договору), а також  у випадках , передбачених діючим законодавством.